OziExplorerCE - podpora češtiny

I když mi technická angličtina nedělá až tak velké problémy, upřednostňuji českou verzi menu a české hlasy pro navigaci v terénu.

 

Počeštění menu OziExplorerCE

Na internetu se dají v současnosti sehnat dvě varianty českého menu:

a) mikrom.cz

b) archaikum.cz

Jde v podstatě pouze o doplnění souboru *.CEL do hlavního adresáře, kde máte nainstalován spouštěcí soubor OziExploreru. (Tzn. ve většině případů do karta:/OziExplorer). Nebo si podle vzorů na uvedených stránkách můžete udělat vlastní, je to pouhý textový soubor ve formátu „*.cel“. Po stažení (nebo vytvoření) ho nahrajete do hlavního adresáře OziExplorerCE a restartuje program. Po znovuspuštění pouze zvolíte příslušnou řeč. (Viz první obrázek).

Poznámka - na kvalitě překladu velmi záleží, jak snadno se bude nováčkovi program následně ovládat. Proto se nedivte, že naleznete více verzí překladu.

Upozorňuji, že české překlady jsou schválně neúplné – některé termíny se totiž už tak vžily, že se obvykle nepřekládají, např. waypointy . Dále je třeba si dávat pozor na význam dvou anglických termínů “ route “ a „ track “. U OziExploreru jsou používány tak, že „route“ znamená „plánovanou cestu“ a „track“ záznam již „prošlé cesty“, tj. trasy. Další výraz, který se obvykle nepřekládá, je proximity (vlastnosti blízkého okolí bodu) .

Na následujících snímcích vidíte, jak vypadá originální znění anglického menu (horní snímky), dole pak podobu českých překladů – v pořadí Archaikum, Mikrom a nakonec moje.

Originální anglické menu

Čeština dle Archaikum.cz (pouze jedna z verzí, neustále je vylepšována)

Čeština dle Mikrom.cz

A nakonec můj pokus o úpravu češtiny...

Ani jedna varianta z uvedených českých menu není dokonalá, neboť vznikají „za pochodu“ a jsou neustále doplňovány, takže se můžete „realizovat“ i vy…

 

České hlasové navigační povely

OziExplorerCE dokáže při splnění určitých parametrů provést jednoduchou hlasovou navigaci. Opět si nepředstavujte nic extra složitého, jde o jednoduché soubory s digitalizovaným záznamem hlasového povelu nebo jeho části. Některé složitější povely se totiž skládají z více souborů, např. delší čísla.

Autorem je pravděpodobně Razzi , soubor hledejte na internetu pod názvem CZsound.rar . Po stažení a rozbalení s ním nahraďte originální soubory ve složce "Sound Files".

(Poznámka - U některých verzí OziExploreru program však nereagoval na výměnu a české soubory bylo nutno nahrávat do hlavního adresáře instalace, tj. přímo do složky OZIEXPLORER).

Ukázka originálního hlasu v angličtině

Upravený český hlas .

Je samozřejmě jen a jen na vás, jakou řečí se necháte navigovat.... Vzhledem k jednoduchosti převodu se zároveň otvírá velké pole působnosti k různým experimentům, které známe z "vektorových" navigátorů (TomTom či IGO), tj. namluvení v různých dialektech apod.

Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, počeštění, čeština, české munu, české hlasové povely, navigační povely

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky