OziExplorerCE Tutorial


Všechny demostrační úlohy tiše předpokládají, že máte již OziExplorerCE nainstalovaný na vašem PDA.

Dále je předpokládáno, že spolu s instalací programu jste nainstalovali demonstrační soubory, resp. jste je po instalaci nevymazali. (Demonstrační soubory začínají předponou DEMOxxxxxx).


 

Demonstrační úloha č.1 - Navigace podél cesty

Krok 1 - Otevři a nahraj mapu
menu_toolbar Na dolní části displeje PDA, v hlavní nástrojové liště je vedle menu "Map" ikona pro otevření složky s další mapou, na kterou můžeme kliknout. Open Map Po kliknutí následuje dialog, spojený s hledáním umístění souboru s konkrétní mapou, jehož výsledkem je, že najdete soubor Demo1a.map a zmáčknete ok tlačítko, čímž ho nahrajete.

Mapa je otevřena. Můžete se pohybovat kdekoli na mapě tažením stylusu po displeji. POZOR - jestliže kliknete stylusem mimo okraj zobrazitelné mapy, dáte OziExploreru pokyn, aby hledal DALŠÍ mapu na této pozici, tzn. že přijdete o zobrazení právě aktuální mapy. Protože demo mapy jsou pouze 2 a další pro vámi určenou pozici nenajde, pravděpodobně vám natáhne a zobrazí malou mapu světa.

Krok 2 - Zobraz nástrojovou lištu pro navigaci

Vyber v menu následující kombinaci View / Toolbars / Route Nav Toolbar. Na konci tohoto procesu budete mít zobrazenu navigační lištu.

Krok 3 - Otevřete soubor s cestou

V menu Route Nav Toolbar vyberte tlačítko Load File pro spuštění dialogu, na jehož konci bude nalezený soubor s cestou, v našem případě vzorový demo soubor se stejným číslem jako mapa, tj. Demo1a.rt2, potom zmáčněte ok pro nahrání souboru.

Krok 4 - Začněte navigovat

demo_navigationZmáčkněte tlačítko ozice_b_tbn_navfwd.gif (904 bytes) na liště Route Nav Toolbar pro zahájení navigace. Uvidíte žlutou čáru ze středu obrazovky k prvnímu navigačnímu bodu v řadě. (Ze středu obrazovky proto, že nemáte zaměřenou svoji aktuální polohu z GPS. Viz připojený obrázek - v dolní liště naní aktivována ikona blesku s nápisem GPS. V tomto případě se bere jako výchozí souřadnice střed obrazovky. Jakmile budete mít v terénu zapnutou a zaměřenou GPS, povede žlutá čára nikoli ze středu obrazovky, ale z vaší aktuální pozice, směrem k prvnímu bodu. Jestliže jste zatím neměnili nastavení programu, je to ten bod s nejdelším popisem).

Krok 5 - Přehrajte si prošlou trasu

Velmi vhodná funkce je i přehrání prošlé trasy (Replaying). Není to primární funkce OziEploreru, nicméně dobře demostruje jeho schopnosti. V tomto režimu práce bude i simulován běh GPS.

Nejdříve si ověřte, že jste splnili kroky 1 až 4.

Vyberte v menu View / Tracks / Replay Track. Pomocí dialogu vyberte záznam trasy s názvem demo1a.plt a poté zmáčkněte tlačítko ok

Záznam trasy bude nahrán a displeji PDA bude ve žlutém rámečku svítit "Track Replay".

replay_trackZmáčkněte tlačítko Start GPS na dolní nástrojové liště (tj. normálně tak zapínáte GPS, v tomto případě však proběhne pouze simulace, nicméně velmi efektní). Teprve teď totiž uvidíte, jak OziExplorer na PDA simuluje prošlou trasu tím, že jde na mapě ve vašich stopách, tedy záznamu trasy. (Track file). K simulaci pohybu používá záměrný kříž v kolečku (terčík), se kterým pohybuje přesně po prošlé trase od prvního do posledního bodu. Po skončení průchodu celé trasy je tlačítko GPS v dolní liště opět neaktivní a obrazovka PDA ve výchozím stavu, který vidíte na vedlejším obrázku. Abyste měli ještě jasnější představu, co vlastně to přehrávání prošlé trasy dělá, připravil jsem na dalším snímku jeho animaci - přehrávání začně u prvního bodu trasy, pokračuje do dalšího bodu a skončí až u konce trasy, v jihozápadní části změ. (Animace přehrává pořád dokola).

replay_track_animationV tomto případě se jedná pouze o zrychlenou animaci pro ukázku činnosti. Ve skutečnosti by se záměrný kříž objevoval na mapě tehdy, když dosáhnete proximity dalšího postupného cílového bodu, zároveň byste mohli využívat i hlasovou navigaci. (To samozřejmě platí pouze tehdy, pokud máte povely hlasové navigace nainstalovány). Tato operace není na malém displeji příliš přehledná, nicméně poskytuje alespoň základní představu o tom, co vás čeká, pokud se chystáte například projít cestu po někom, kdo už v dané lokalitě byl a poskytnul vám svůj záznam trasy. Můžete se tedy už předem podívat, po které cestě přesně váš předchůdce chodil, co je v dané lokalitě zajímavého a čemu se případně vyhnout. Zajímavější je to samozřejmě tehdy, když si navíc zvětšíte měřítko mapy, takže máte jednotlivé waypointy celkem daleko od sebe a můžete se soustředit na podrobnosti okolí podél trasy. Rychlost přehrávání je navázána na měřítko mapy, takže celková doba přehrávání na podrobnější mapě je delší.

replay_track_animation_by_WENDABRRežim přehrávání musíte ukončit opačným postupem - kliknutím na funkci View / Tracks / Replay Track vymažete zatržítko u Track Replay a ikona blesku už nadále nebude sloužit pro animaci, ale spuštění skutečné GPS.
Na vedlejším obrázku jsem připravil animační náhled na přehrávání prošlé trasy při větším měřítku mapy a pomalejším přehrávání. Vyzkoušejte si na vašem přístroji sami, jaký zoom bude pro vás optimální při tomto způsobu prohlížení trasy - zda vám stačí menší měřítko a rychlejší prohlížení nebo naopak měřítko větší a pomalejší prohlížení trasy. Každému bude vyhovovat asi něco jiného. Použijte tedy to, co se líbí zrovna vám.


 

Demostrační úloha č.2 - Nastavení proximity bodu

 

Krok 1 - Otevři a nahraj mapu
menu_toolbar Na dolní části displeje PDA, v hlavní nástrojové liště je vedle menu "Map" ikona pro otevření složky s další mapou, na kterou můžeme kliknout. Open Map Po kliknutí následuje dialog, spojený s hledáním umístění souboru s konkrétní mapou, jehož výsledkem je, že najdete soubor Demo2a.map a zmáčknete ok tlačítko, čímž ho nahrajete.

Mapa je otevřena. Můžete se pohybovat kdekoli na mapě tažením stylusu po displeji. POZOR - jestliže kliknete stylusem mimo okraj zobrazitelné mapy, dáte OziExploreru pokyn, aby hledal DALŠÍ mapu na této pozici, tzn. že přijdete o zobrazení právě aktuální mapy! Protože demo mapy jsou pouze 2 a další pro vámi určenou pozici nenajde, pravděpodobně vám natáhne a zobrazí malou mapu světa.

Krok 2 - Nahrej soubor se zájmovými body (waypointy)

Vyber menu File / Waypoints / Load Wp File. V dialogovém režimu zvolte soubor Demo2a.wpt a stiskněte ok tlačítko pro nahrání souboru do programu. Jestliže nevidíte žádné žlutě zbarvené body, máte nejspíše příliš velké měřítko mapy, zmenšujte ho proto pomocí ikony zoom_minus tak dlouho, až žluté body uvidíte.

Krok 3 - Přehraj prošlou trasu

Velmi vhodná funkce je i přehrání prošlé trasy (Replaying). Není to primární funkce OziEploreru, nicméně dobře demostruje jeho schopnosti. V tomto režimu práce bude i simulován běh GPS.

Nejdříve si ověřte, že jste splnili kroky 1 a 2.

Vyberte v menu View / Tracks / Replay Track. Pomocí dialogu vyberte záznam trasy s názvem demo2a.plt a poté zmáčkněte tlačítko ok

Záznam trasy bude nahrán a displeji PDA bude ve žlutém rámečku svítit "Track Replay".

waypoints_proximity_settingsZmáčkněte tlačítko Start GPS na dolní nástrojové liště (tj. normálně tak zapínáte GPS, v tomto případě však proběhne pouze simulace, nicméně velmi efektní). Teprve teď totiž uvidíte, jak OziExplorer na PDA simuluje prošlou trasu tím, že jde na mapě ve vašich stopách, tedy záznamu trasy. (Track file). K simulaci pohybu používá záměrný kříž v kolečku (terčík), se kterým pohybuje přesně po prošlé trase od prvního do posledního bodu. (Na vedlejším obrázku zobrazen v červené barvě). Jakmile tento červený záměrný kříž dosáhnete proximity dalšího postupného cílového bodu (zde zobrazena jako modrá kružnice o určitém průměru - lze nastavit), začne se realizovat povel, který má OziExplorerCE nastaven při dosažení hranice (proximity) bodu na trase. Už v tomto okamžiku, v relativně vělké vzdálenosti před křižovatkou vás tedy program navádí, co budete dělat, když dosáhnete skutečných souřadnic bodu. V našem případě máme odbočit na silnici 262. Protože "jedeme" shora dolů, znamená to, že byste měli slyšet povel LEFT (či VLEVO). (To samozřejmě platí pouze tehdy, pokud máte povely hlasové navigace nainstalovány). Stejně tak uslyšíte další hlasové povely při dosažení proximity (hranice) dalšího bodu. Pokud je neslyšíte, může to být z těchto tří důvodů:

  1. soubory s hlasovými povely nemáte vůbec nainstalovány
  2. nebo je nemáte ve správné složce
  3. nebo je příslušný bod na trase nastaven jako tzv. SILENT, což znamená, že dosažení jeho proximity nebude hlášeno (vhodné pro například noční pochody, resp. pomocné body na trase, jejichž dosažení nepotřebujeme komentovat

Režim přehrávání musíte ukončit opačným postupem - kliknutím na funkci View / Tracks / Replay Track vymažete zatržítko u Track Replay a ikona blesku už nadále nebude sloužit pro animaci, ale spuštění skutečné GPS.


 

Pohyblivá mapa (trasování v reálném čase)

Konfigurace GPS

Na tomto místě měl autor programu OziExplorerCE velmi popisný návod k nastavení správné konfugurace GPS a jejího používání. Protože tento bod jsme již podrobně popsali v kapitole Nastavení propojení OziExploreruCE s GPS, odkážu vás nyní na ni.

Správné nastavení GPS jednotky je naprosto nezbytným předpokladem kontinuální práce s mapou v terénu. Data z GPS totiž přímo řídí i způsob, jakým je zacházeno s mapou - který soubor s mapami bude nahrán a zároveň (pomocí programu) i s mapou posunuje tak, aby aktuální GPS souřadnice byla viditelná. (Obvykle uprostřed obrazovky, mapa se tedy posunuje tak, aby souřadnice, na které jste, byla neustále uprostřed.

Pokud zapínáte a nastavujete GPS poprvé, je to nejlepší udělat pomocí nainstalované DEMO mapy world.map. Tak máte totiž jistotu, že nepřehlédnete zobrazený bod, protože program nemůže najít podrobnější mapu.

 


Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, Make Next Track Active, Add a Track Point , Insert a Track Point, Delete Track, Display the Track List, Load a Track, Save a Track, doporučení pro instalaci

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky