Menu Mapa

(Map Menu Options)


ozice_map_menu.gif (3227 bytes)Connect to GPS - spuštění komunikace s GPS jednotkou za účelem práce s pohybující se mapou, tj. praktická práce s GPS daty, na které mapa reaguje svým pohybem

Display NMEA Input - řetězce dat, tak jak jsou přijímány z GPS, jsou zobrazovány v posloupnosti na displeji

View Satellites - zobraz satelity (viz i další obrázek). Jestliže vaše GPS jednotka je připojena a přenášeny NMEA věty, jsou družice, ze kterých berete signál, zobrazeny.


 

Sats in Use - Celkový počet družic, od kterých berete signál, tj. obvykle těch, na které vidíte.(Nemusí být totožné).

HDOP - přesnost GPS údajů v horizontálním směru. (HDOP je mírou zhoršení horizontální přesnosti určení polohy v důsledku nerovnoměrného vzájemného geometrického uspořádání satelitů vůči přijímači. HDOP je nejmenší a tedy i chyba měření, jsou-li GPS satelity rovnoměrně rozloženy na obloze. Např. nejmenší hodnota HDOP pro 4 družice je cca 1.15, pro pět družic cca 1.00. Hodnoty se obvykle udávají v rozmezí 1 až 10; hodnota menší než 3 je brána jako výborná, hodnota větší než 7 naopak prakticky nepoužitelná. Pro bližší podrobnosti se podívejte zde).

Sat Fix - Kontrola, že GPS načetla platná data

Auto - Jestliže vložíte zatržítko, bude komunikace s GPS spouštěná automaticky po startu OziExplorerCE a vypnuta po získání platných dat, tj. po zaměření GPS polohy. Tehdy je okýnko se zobrazenými družicemi automaticky vypnuto a program přejde do režimu pohyblivé mapy, to znamená normální práce s GPS.

 


ozice_map_nav_menu.gif (2213 bytes)Navigation - pro řízení navigace podle předem připravené cesty. Je třeba mít na vědomí, že v tomto menu se navigace podle připravené cesty pouze spouští a zastavuje; jak se vlastní cesta připravuje, se podívejte do kapitoly o přípravě cesty (route).

Navigation / Cancel Nav - vypíná navigaci podél cesty.

Navigation / Forward Route - zapíná navigaci v dopředném směru, tj. od počátku do konce (od bodu s nižším pořadovým číslem k vyššímu). The navigation line from your current position to the first route waypoint will be displayed if "Draw Nav Line" is selected in Configuration.

Navigation / Reverse Route - Toto nastavení je vhodné používat pouze tehdy, chcete-li jít zpátkypodél připravené cesty, ale přesně v tom samém směru, jenom naopak. Jestliže je zpáteční cesta poněkud jiné od cesty tam, používejte naopak dialogového menu Route Toolbar a Route Properties pro vytvoření a naplánování změn cesty.

Navigation / Log Book Entry - otevře dialog pro přidání poznámek v deníku. (Viz levý dolní obrázek). V dolním rámečku můžete vložit libovolný text, poznámku, vztahující se ke konkrétnímu místu, jehož popis si z různých důvodů potřebujete uchovat. Spolu s vaší poznámkou budou uchovány souřadnice místa, datum, čas a další parametry. Navíc - při zvolení zatržítka - bude uložen i obrázek displeje, tj. výřez mapy. (POZOR na používání české diakritiky - viz pravý obrázek).

Navigation / View Log Book - zobrazí vaše předchozí zápisy do deníku. Zobrazení je provedeno pomocí webového prohlížeče jako soubor HTML. (Pokud nemáte nainstalovaný a asociovaný webový prohlížeč, nemůžete tyto záznamy vidět!). Zápisy jsou v pořadí za sebou. Protože jde o obyčejný HTML soubor, můžete ho - po okopírování - prohlížet i na stolním počítači.

logbook_entrylogbook_view

 


ozice_map_info.gif (3989 bytes)Map Information - na displeji jsou zobrazeny údaje o aktuální (zobrazené) mapě, především o místě uložení mapy a formátu její kalibrace

 

 

 

 


Find Maps - najdi další mapy, vyhovující zadaným podmínkám

Find Maps / Find Maps at Cursor - v PDA můžete mít nastaveno až 6 cest k adresářům, kde máte uloženy mapy. OziExplorerCE začně po tomto povelu všechny cesty prohledávat, aby našel všechny konkrétní mapy, obsahující v sobě souřadnice kurzoru,tj. buď zaměřené souřadnice nebo kurzor ve středu obrazovky. Scans the Map File paths and displays the names of the maps which cover the position at the cursor (center of screen).

Find Maps / More Detailed Map - v uvedených mapových cestách hledá všechny mapy, které obsahují aktuální pozici a jsou více podrobnější, než ta mapa, co je zrovna zobrazena

Find Maps / Less Detailed Map - v uvedených mapových cestách hledá všechny mapy, které obsahují aktuální pozici a jsou méně podrobnější, než ta mapa, co je zrovna zobrazena

 


Drag Objects - Vlečení (přesuny) objektů

Je aktivován režim, ve kterém je možné všechny objekty (trasy, trasové body, zájmové body a cesty) přetahovat na displeji (mapě) pomocí stylusu. Po aktivaci této funkce potom stačí přidržet pero na objektu a přesunout ho do nové ozice. POZOR - pokud podržíte pero na objektu déle, než 1 sekundu, místo přesunu vám vyběhne kontextové menu :-(

 


screen_controlScreen Control - zatržítkem dovolujete programu nastavit tento zvláštní režim, kdy je displej rozdělen do 9 obdélníčků, které se dají místo stylusu ovládat prstem. (Zobrazené menu se objeví tehdy, když na mapě kliknete prstem do jejího horního levého rohu). Ti, co prstové ovládání nepotřebují a pracují jen se stylusem, na tuto funkci mohou v klidu zapomenout. Uznávám nicméně, že za určitých okolností - například při navigační cyklojízdě - tato funkce může být pro někoho užitečná...

(více podrobností)

 


Zoom / Full Map - po kliknutí na tuto možnost upraví OziExplorerCE velikost mapy tak, aby se vešla celá na displej, což ve většině případů znamená jedno jediné - naprostou nečitelnost mapy. Na levém ilustračním obrázku vidíte Full Map pravého snímku...

Zoom / (zoom levels) - jsou přístupné všechny úrovně zoomu tak, jak je v programu máte nastaveny

full_mapnavigation_zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ozice_map_goto.gif (2298 bytes)Goto Map Position - Nastaví vaši aktuální pozici do příslušného rohu (shora - levý horní, pravý horní, levý dolní, pravý dolní a střed mapy). Zároveň mapu posune tak, aby zobrazená poloha byla v geometrickém středu obrazovky.

 


Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, Goro Map Position, Full Map, Zoom levels, Drag Objects, More Detailed Map, Less Detailed Map, Less Detailed Map, Map Information, View Log Book, Screen Control, Log Book Entry, Reverse Route, Forward Route, Cancel Nav, Sat Fix, HDOP, Sats in Use, Display NMEA Input, Connect to GPS, View Satellites

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky