Jak propojit PDA s GPS

Poznámka autora webu:
Tvůrce Oziexploreru se snaží řešit všechny možné způsoby připojení GPS k počítači či PDA právě kvůli tomu, že OziExplorer postihuje poměrně široké spektrum činností či zálib, prováděných na moři, ve vzduchu či na zemi. Troufnu si však říci, že v ČR - až na malé vyjímky - je Ozík používán na pevně vestavěných GPS v PDA nebo externích přístrojích, připojovaných pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth k počítači či PDA. Tato varianta je totiž z hlediska uživatelského komfortu nejlepší a nejvíce jednoduchá. Při využití jiných rozhraní počítače jsou beztak všechny převáděny na virtuální COM porty, proto znalost sériové komunikace by měla patřit mezi nutné základy majitele GPS. (Nebo zde pro Linux).

Původní nastavení obsahu této kapitoly si proto trochu přehodíme a ty méně používané způsoby propojení posuneme na konec kapitoly.

Zde budem tedy popisovat propojení OziExplorerCE s několika typy GPS:

 1. integrované GPS jednotky (nejčastěji jako součást PDA
 2. samostatné GPS jednotky (připojené cestou Bluetooth rozhraní)
 3. samostatné jednotky GPS (připojitelné přes sériový USB kabel)
 4. samostatné GPS jednotky (připojitelné přes sériové COM rozhraní)

 


 

Sdílená data z GPS jednotky

Před vlastním připojením GPS jednotky k OziExploreruCE je dobré si ujasnit, jestli budeme chtít používat data, přebíraná z GPS, současně i jinými programy, než jen OziExplorerem. GPS totiž dokáže pracovat pouze na jednom kanále, tzn. předávat data pouze jednomu cílovému zařízení - programu.

Při používání operačního systému WM5 a vyšší je příslušný program pro sdílení GPS již součástí operačního systému, takže je potřeba ho pouze správně nastavit. Jestliže máte jiný operační systém nebo chcete používat obdobným způsobem stolní verzi OziExploreru na počítači (notebooku) spolu s jinými navigačními programy, musíte doinstalovat program, který toto sdílení dovolí a nastaví přesměrování dat.

franson_gps_gateMezi nejlepší v této třídě patří placené programy Franson GPS Gate. Mezi volně šířené programy s podobnou náplní práce patří GPS Proxy. Společné však mají to, že obvykle na jednom portu (označovaném také jako HW - hardwerovém) přijímají data z GPS jednotky a dále je šíří po několika - obvykle nastavitelných - portech, označovaných jako softwarové (SW) nebo také virtuální. (Viz vedlejší obrázek). Obvykle existují ve verzích pro PocketPC (PDA) i stolní počítače (notebooky). Máte-li tedy starší operační systém, může být takový program vaší záchranou, pokud chcete provozovat na PDA současně například OziExplorer a TomTom nebo IGO navigační programy. Jeho instalace je poměrně jednoduchá - na začátku obvykle sám najde HW port, pokud ne, tak mu ho zadáte vy, stejně tak určíte výstupní virtuální port - nejlépe podle toho, které vám nabízí konkrétní navigační programy. (POZOR - ne každý navigační program umí dělat zrovna s tím číslem portu, které máte volné!)

Link: popis instalace, možností a konkrétního použití GPSGate hledejte například na webu PDASoftu. (Na webu jsou 2 díly popisu).


 

Zjištění volného COM portu

Abychom mohli předávat data pomocí virtuálního COM portu, musíme vědět, které z nich PDA používá a které jsou volné pro naše další užití. Pro takovou kontrolu existuje vícero programů:

1) freeware PHM Device Manager - verze pro PocketPC umožní po spuštění zjistit, které konkrétní zařízení pracuje na kterém portu COM a nakonec také, které jsou volné pro budoucí použití

2) dalším programem s podobným účelem je například GPS Spy od firmy TerraPerfecta. Tento program je specializován na detekci GPS portů, ale navíc umí jedním stiskem tlačítka odhalit správně i přenosovou rychlost.

Jestliže připojujete poprvé GPS, věnujte tomuto kroku náležitou pozornost, zvláště v okamžiku, kdy se jedná o neznámou GPS, resp. jednotku, připojovanou nestandardním způsobem.

Většina problémů u začátečníků je způsobena právě špatným nastavením portu COM nebo přenosové rychlosti GPS jednotky. Rozhodně není pravda, že všechny jednotky pracují na 4800 bitů za sekundu...

 


 

Integrované GPS jednotky (nejčastěji jako součást PDA)

 

integrated_GPS_systemV případě použití PDA s integrovanou GPS máte práci trochu usnadněnou - čísla HW i SW portů vám obvykle doporučí výrobce. A pokud používáte operační systém alespoň Windows Mobile 5 (WM5) a vyšší, nebudete mít problém.
Uvedu konkrétní příklad pro můj Asus A632. Po otevření menu "Nastavení" neleznete možnost nastavení i jednotky GPS. Po rozkliknutí příslušného menu se dostanete k možnostem, uevedeným na následujících obrázcích. Například HW port GPS je zde standardně uveden jako 5, lze ho však změnit na COM v rozsahu COM0 až COM9.Stejným způsobem lze poměrně volně změnit přenosovou rychlost GPS jednotky v celém rozmezí rychlostí COM portu, tj. od 300 do 115200 bitů za sekundu. Pro začátek doporučuji vyzkoušet a poté už osvědčenou rychlost neměnit. Pro začátek můžete začít na 4800 bitech za sekundu, na této rychlosti by měla pracovat většina GPS jednotek. Některé modernější typy dovolí i větší rychlost.

hardware_portsoftware_port

 

 

 

 

 

 

 

 


GPS_driving

Třetí obrázek ukazuje volbu a nastavení tzv. SW portu, jinak řešeno virtuálního rozhraní, na které se potom připojují VŠECHNY navigační programy, dříve nastavený HW port slouží pouze jako vstup. Poslední volbou přikatujete operačnímu systému aby vaše rozhodnutí respektoval a spravoval data mezi navigačními programy automaticky. Teď už jenom zbývá prakticky GPS jednotu a její cyitlivost vyzkoušet. K tomu použijte nejlépe některý ze základních programů typu GPSinfonebo VisualGPS.

 

 


 

Samostatné GPS jednotky (Bluetooth rozhraní)

 

V drtivé většině případe půjde o malé externí krabičky, připojitelné k PDA pomocí Bluetooth rozhraní alias Modrého zubu.

Postup je obdobný jako v předcházejícím případě. Navíc je třeba hlídat:

a) párovací kódy pro GPS jednotku

b) další akumulátor (pro napájení GPS), to znamená v případě delší cesty další napájecí adaptér

c) jde o rádiové rozhraní v rozsahu cca 2400 MHz, což vyžaduje mezi PDA a GPS nejlépe přímou viditelnost (jako u infra) nebo alespoň ne silnou nepropustnou překážku v podobě mokrého svetru či věcí v batohu. Některé typy starších BT rozhraní nemají silné vyzařovací výkony a konečná je pro ně několik decimetrů. Komunikaci s takovou GPS spolehlivě "pohřbíte" výše zmíněnou překážkou. Naopak výhodou takové GPS jednotky je možnost nést ji např. na vrcholu batohu a mít tak lepší příjem, než když ji jen tak držite v ruce.

evolve_go_traxxV první řadě je třeba zjistit port COM na kterém GPS vysílá a má-li nastaven pevný párovací kód. Spustit BT rozhraní v PDA a vyzkoušet, jestli GPS jednotku najde. Pokud ano, jde už jenom o vzájemné sladění přenosových rychlostí a postavení GPS modulu tak, aby viděl dostatek družic. Jako příklad použiji svoji druhou jednotku GPS, 51kanálovou Evolve goTraxx, kterou používám hlavně pro komunikaci s notebookem, pokud jedeme na cestách automobilem. Poté co je navázána komunikace mezi GPS a notebookem, leží už tato malá krabiška celou dobu cesty zapomenuta za předním sklem, zatímco posádka na předním nebo zadním sedadle může navigovat řidiče pomocí různých programů.

Postup navázání komunikace je velmi rychlý. Protože kromě GPS mosulu nepoužívám na notebooku i PDA žádný jiný prostředek, komunikující přes toto rozhraní, je z důvodu úspory energie toto rozhraní vypnuto.

Zapnutí BT rozhraní a prohledání okolí. Pokud je to potřeba, vybrat spolukomunikující zařízení a přidat mu správný párovací kód:

select_bt_device pair_code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serial_port_via_bluetooth

Lze určit, resp. detekovat i port COM, na kterém bude BT komunikace probíhat. (I když jste spojeni přes BT, vnitřně je adresa převáděna na určitý COM). Jestliže je komunikace obousměrná, musí být nastaveno číslo pro každý kanál zvlášť.Ale ani zde nezapomeňte, že pokud půjde GPS signál k více programům, musíte správně nastavit i jeho sdílení. (Viz poznámka nahoře)

 

 

 

 


 

Samostatné jednotky GPS (připojitelné přes sériový USB kabel)

 

S těmito GPS moduly bývá obvykle nejmenší problém, protože detekce USB portu je stanadrdní aplikací operačního systému. Zbývá tedy nastavit správné číslo portu a vhodnou rychlost přenosu GPS údajů z modulu do PDA.

Tyto moduly se však moc často na trhu nevyskytují, neboť většina PDA nemá tzv. výstup USBhost, který je naprosto nezbytný k připojení takového modulu. (Obyčejný USB konektor na PDA slouží pro připojení PDA k tzv. aktivnímu zařízení, tedy nejčastěji ke stolnímu počítači či notebooku a nelze ho využít pro připojení GPS modulu k PDA přístroji).

 


 

Samostatné GPS jednotky (sériové COM rozhraní)

 

 

Nejstarší, jednoduché, ale zároveň nejvíce problematické rozhraní. Normalizační doporučení pro toto rozhraní bylo přijato celkem brzy, ale v praxi se používá více typů konektorů, než ve kterých se běžný uživatel GPS může vyznat. Nejčastejší podoba konektoru je ta, kterou vidíte na obrázcích vlevo, u starších počítačů se používal dokonce konektor i 25 vývody (piny). Elektrické zapojení je velmi jednoduché, ale konektor samotný je poměrně velký a proto se neinstaluje nejen do novějších notebooků, ale už vůbec ne do malých PDA. Také maximální přenosová rychlost není na dnešní poměry nic moc - 115,2 kbit/s, ale pro GPS do zatím stačí. Jestliže jste tedy na výstupní straně počítače nalezli nějaký takový konektor, jako vidíte na dolním obrázku, máte vyhráno. Jestliže ne, čeká vás kalvárie pracného připojování sériové GPS na jiné porty.

Na dalším obrázku vodičového připojení se vám tvůrce OziExploreru snaží vysvětlit, že k připojení potřebujete tzv. NULL modem, jinými slovy, překřížený vodič z pinu 2 do protějšího pinu 3 a naopak, tj. vzájemné propojení vysílače s přijímačem. Piny 5 (GND - společný vodič s nulovým potenciálem) na obou stranách se propojují přímým vodičem. Toto zapojení však platí pouze pro 9ti vývodové konektory, pokud máte ještě starý (25 vývodů), musíte ho trochu modifikovat. (Male=sameček). Českou terminologii hledejte například zde. Jako vždy platí, že kdo to umí, tak si to postaví, kdo ne, tak si to za nějaký mrzký peníz koupí. (1 2 3 apod. )

Konfigurace

 • Pomocí podmenu "Configuration / NMEA (GPS)" ve File Menu.
 • Baud - udává rychlost přenosu z GPS v b/s. Autor doporučuje používat tu nejvyšší, jaká je možná z obvykle udávaného rozpětí 1200 až 115200 Bd.. Defaultní hodnota je 4800. Pokud si nejste jistí správným nastavením přenosové rychlosti, nechejte ji na této hodnotě.
 • COM Port - zde zadáváte konkrétní číslo COM portu. U stolních PC to bude obvykle COM1 (nejčastěji) nebo COM2 (méně často, spíše bývá použita pro infraporty). U PDA a podobných zařízení to buď musíte vědět předem, nebo to chce vyzkoušet postupně všechny.
 • Sentence (Věta) - Komunikace pro přesun na mapách jsou dělány pomocí standardních tzv. NMEA vět. Pomocí dalších vět můžete získat přídavnou informaci, neobsaženou ve vybrané větě.

Jestliže můžete pro GPS zvolit GPRMC větu, je preferovaná.

Čtěte sekci "GPS Receivers" pro více informací.


 

GPS přijímač na Compact Flash nebo SD kartě

 

 

1. Před použitím GPS na SD kartě dobře nastudejte instalaci ovladačů pro tyto přídavné karty. Nezapomeňte, prosím, že na tento modul GPS musíte mít v PDA nikoli pouhé rozhraní SD, pro běžné FLASH paměťové karty, ale speciální rozhraní SDIO (SD input/output), které navenek vypadá stejně. Před koupí takové karty se tedy předem informujte, zda váš přístroj je vybaven SDIO. Pokud ne, je určen pouze pro paměťové karty, nikoli přídavnou jednotku GPS.

(Pro příklad - moje GPS Asus A632 obsahuje konektor SDIO, kde však nemám GPS jednotku, protože ta je integrovaná, ale využívám občas pro SDIO WiFi kartu, kterýmžto rozhraním PDA vybaveno není.)

2. Na druhé straně, GPS na Compact Flash kartách (CF) obvykle ovladače nepotřebují, protože jsou prodporované přímo operačním systémem.

Ovladače však vytváří sériová rozhraní, přes které potom komunikuje PDA s jednotkou GPS.

3. Nastavení OziExplorerCE

Otevřete menu File / Configuration / NMEA (GPS)

 • Port - obvykle COM4 nebo COM5 (v závislosti na modelu)

 • Baud Rate - rychlost přenosu - obvykle 4800 (je však nutno vyzkoušet praktickou komunikací s GPS).

 • Sentence - nejčastěji GPRMC (typ věty)

 • GPS NMEA Output Datum - WGS84

 • Use Check Sum - nechejte nastaveno ON (zatržítko). Povolujete užití kontrolního součtu

 • Check Valid - můžete nastavit obojí, ale buďte si vědomi důsledků. Jestliže nastavíte ON - bude kontrolována správnost v příslušné větě a pokud GPS signalizuje, že to nejsou platná data, OziExplorer potom data v přenesené větě nemůže zpracovat; jestliže nastavíte OFF - datová věta bude zpracována, i když nemá signalizaci správného stavu


Link: GPS přijímač, OziExplorer, OziExplorerCE, wendabr, ailcik, Bluetooth komunikace, port, Baud Rate, Sentence, GPS NMEA Output Datum, USE Check Sum, Check Valid, SDIO,

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky