Instalace programu OziExplorerCE

 

Co udělat před vlastní instalací?

1) ujasnit si, na co bude OziExplorerCE používán. Na tom bude totiž záviset velikost nahrávaných elektronických map a následně i místo, kam budete program instalovat. Je třeba mít na vědomí, že program OziExplorerCE má nejraději, když všechny související utility a data (včetně map) instalujete do jedné složky a jejích podsložek (například na kartě SD:/Oziexplorer). V případě použití velkého množství map (několik GB) lze lehce překročit kapacitu FLASH karty nebo vnitřní paměti. Teoreticky lze nainstalovat OziExplorerCE na jedno paměťové médium a mapy na druhé, to ale nepoporučuji, dochází pak ke špatnému indexování map. (Stručně řečeno, program se špatně, popř. velmi dlouho orientuje, když mu dáte najít "podrobnější mapu").

2) vědět, na jakém COM portu se nachází komunikační vstup a výstup GPS. (Například pro Asus A632 je to COM5). Nedejte se zmást tím, že komunikujete přes USB nebo BT, všechny tyto porty jsou vnitřně převáděny do COM. Pro tento okamžik je celkem jedno, zda máte interní nebo externí GPS modul, z hlediska připojení fungují principiálně stejně. Zkušení uživatelé namítnou, že tento odstavec je zbytečný, ale dodnes si vzpomínám, když jsem po řadu týdnů přemýšlel, jaké číslo COM mám na PDA nastavit a jak mi OziExplorer vytrvale nepracoval, protože ono číslo bylo špatné....

3) V souvislosti s napojením dat z GPS modulu do programu OziExplorerCE je nutno vědět, zda budete společně s OziExplorerem na vašem PDA v jednom čase používat více navigačních programů. Pokud ano, jedná se tzv. sdílení GPS dat, pro které je třeba mít další program. (Např. freeware GPSproxy , popř. placená varianta Franson GPSgate ). Pokud máte operační systém Windows Mobile 5 a vyšší , máte tuto podporu už přímo integrovánu. (Např. v nastavení Asus A632 určujete tzv. hardwarový port GPS (zde COM5) a tzv. softwarový port (zde COM9), na který potom přesměrujete všechny proramy, které chtějí využívat GPS data a musí se tak o ně podělit.

 

Jak se program instaluje?

Předpokládám, že máte alespoň minimální znalosti práce s mobilním zařízením. Instalace OziExplorerCE totiž žádným způsobem nevybočuje z běžných zvyklostí instalace. Pokud máte přímo instalační soubory CAB, musíte je nejdříve nahrát do PDA a instalovat z něj, jestliže vlastníte soubor EXE, instalujete ze stolního počítače pomocí Active Sync propojení (nejčastěji kabelem, ale lze i pomocí Bluetooth).

 

Závěrečná doporučení pro instalaci

Adresáře programu OziExplorerCE po instalaciNyní máme instalaci programu OziExplorerCE hotovou, program je zaregistrován a – pokud to potřebujete – i počeštěn . Zbývá tedy pouze upozornění, čeho se při instalaci vyvarovat. Program samotný je poměrně nenáročný na paměťové zdroje a rozhodně bude pracovat i na PDA staršího data výroby. V menu se nalézají možnosti, jak programu ukázat a nastavit jednotlivé složky programu se zdrojovými mapami, teoreticky tedy může pracovat rozdělený na více míst v PDA, např. na dvou FLASH kartách – na jedné program, na druhé data. Dlouhodobým používáním jsem si však ověřil, že nejlépe je OziExplorerCE instalovat pouze na jedno paměťové zařízení tak, aby všechny důležité složky, tj. DATA a MAPS tak byly na jednom místě – ve složce OZIEXPLORER.

V těchto složkách se nachází jednak mapy, jednak data o bodech, cestách a logy prošlých tras. V tomto případě pak také dobře fungují některé služby, jako například indexování map, vyhledávání podrobnějších map pro určitou souřadnici apod.

Druhým důvodem pro toto doporučení je neustále se rozvíjející nabídka map pro OziExplorer, který se v této oblasti (alespoň u nás) stal de facto standardem. Bohužel program, určený pro PDA – na rozdíl od stolní verze - neumí pracovat s jinými formáty map, než OZF2 (OZF3), který významně zmenšují nároky na výpočetní výkon přístroje.

Na druhé straně jsou to však stále rastrové (bitmapové) formáty, které znamenají poměrně významnou velikost souborů v řádu MB, resp. desítek MB. Velikost soubrorů s mapami OziExplorerCE V případě používání OziExploreruCE pro geocaching a tím pádem i nutnosti nahrání poměrně přesných map, je potřeba pro ně vyhradit místo. POZN. Pro geocaching jsou nutné mapy s vyznačením – pokud možno – všech cest, i lesních a polních, aby se zjednodušil přístup ke skrýši. Přímá cesta za šipkou nebývá obvykle ta nejlepší, neboť můžete lehce skončit na břehu řeky či neprůchozího plotu zahrádek. Jestliže jste však „kačeři“ s akčním radiusem po celé republice, počítejte s velikostí map v rozsahu stovek MB. Například velmi podrobná katastrální mapa České republiky v měřítku 1:10000 má cca 8 GB! (Viz vedlejší obrázek mapy Prahy – a to je jenom jedno město!).

Dalším doporučením je dobře nastudovat a nastavit možnosti jednotlivých menu, zvláště těch, které mají vliv na automatické spuštění některých činností při startu OziExploreru. Jedná se například o správné nastavení parametrů GPS a její automatické spuštění, dále zatržení automatického logování prošlé trasy atd. (Viz další popis).

Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, ShareIt, GPSproxy, Franson GPSgate, doporučení pro instalaci

 

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky