header

Získání a zpracování výškových dat ve formátu
Shuttle Radar Topography Mission

SRTM

 


 

Jde o obrovský, v celosvětovém měřítku mnoha terabajtový soubor s daty, které vznikala několikadenním měřením pomocí 2 radarů ze 60metrové základny na raketoplánu. (proto se těmto datům také říká SRTM. Podrobnosti ohledně jejich vzniku si přečtěte třeba tady).

Existují ve 2 verzích:

  • SRTM1 (SRTM30)
    Dostupný pro území USA v prostorovém rozlišení 1” (přibližně 30 m na rovníku).
  • SRTM3 (SRTM90)
    Dostupný pro území mezi 56°j.z.š a 60°s.z.š. (pokrývá 80 % pevninského území celého světa) v prostorovém rozlišení 3” (přibližně 90 m na rovníku, v oblasti střední Evropy a tedy i České republiky jde o plochu cca 90x60 metrů).

Obě mají jednu společnou nevýhodu - zvolený způsob měření - jakkoli je přesný - má bohužel za následek vznik závažných chyb ("hroty", "studny") ve spojích čtverců nebo v měření mořských hladin (vykytují se tam plochy pod úrovní hladiny) či ledovců (obecně vody). Podobné problémy se vyskytují ve velmi složitých terénech. (Popis této chyby a její projevy).

Někteří uživatelé používají na odstranění techto závad program SRTMfill, který špatná (chybějící) data dopočítá z okolních bodů. Samotná NASA po této datové Verzi1 vydala i Verzi2, ve které už jsou data trochu "uhlazena". Během editace vytvořila NGA také vektorovou vrstvu pobřežní linie ve formátu shp, nazývanou SRTM Water Body Data (SWBD). Samostatné úpravy zpracovávavjí i jednotlivé státní orgány či komerční organizace.

 


Stažení dat z FTP NASA

Vertikální chyba těchto dat by měla být maximálně 16 metrů. Data relevantní pro Českou republiku jsou uložena v sekci Eurasia (složka SRTM3). Každý soubor představuje území 1×1 stupeň v zeměpisných souřadnicích s tím, že název souboru udává souřadnice levého dolního rohu.

Soubor se jménem N50E014.hgt.zip tedy představuje území, jehož levý dolní roh má zeměpisné souřadnice 50° s.š. a 14° v.d.

Nevýhodou tohoto způsobu pořízení dat (2 radary na palubě raketoplánu, resp. na 60m výsuvném rameni z raketoplánu) je fakt, že hladký rovný povrch, jako je např. vodní hladina, odráží radarový signál téměř pod zrcadlovým úhlem. Protože snímání povrchu Země z raketoplnánu bylo vůči zemskému povrchu nikoli kolmo, ale šikmo, zpátky do přijímací aparatury radaru se dostala jen tak malá část odraženého signálu, že to už nestačilo na správné a úplné vyhodnocení informace o výšce. Proto ve Verzi1 jsou rozlehlé vodní plochy (rybníky, ledovce, široké řeky a moře) označeny jako plochy bez dat (NODATA). Postupně byly vydávány další verze, které doplňovaly "hluchá" místa buď interpolovanými daty nabo daty, získanými z přesných doplňkových zdrojů. (Momentálně jsou data přístupná již ve verzi 4, na FTP webu NGA jsou přístupny první a druhá verze. Doporučena je samozřejmě Verze2 - přímý odkaz pro stahování je zde). Čísla v názvu souborů (např. N49E017) jsou souřadnice - pro ČR by mělo stačit vybrat soubory od šířky N48 až N51 a délky E012 až E018.

DOPORUČUJI VYZKOUŠET (pokud máte ArcGIS)

Firma ARCDATA Praha na základě SRTM dat vytvořila upravený digitální model reliéfu ČR pro GIS systémy. Má cca 19 MB a stáhnout si ho můžete na jejich webu ve formátu ZIP.

 


Stažení dat ze serveru CGIAR (SRTM, verze4!)

Momentální verze oprav původních hodnot z raketoplánu je již v4 a s každou další se více a více zlepšuje a zpřesňuje.

V tomto případě se připojíme na server CGIAR a vybereme, o jakou část světa máme zájem. V dolní části webové stránky se zobrazí mapa světa, rozložená do 24x72 dlaždic. Myší vybereme 4 dlaždice, které pokrývají Českou republiku a označíme formát dat, ve kterém budeme chtít výstup stahovat - ArcInfo ASCII. (Vybrat musíte celkem 4 dlaždice, neboť středem ČR prochází obě osy tabulky).

SRTM_version4

 

(Označení vybraných dlaždic pro Českou republiku. Zde je větší náhled).

 

Po označení ARCInfoASCII a zahájení výběru Click Here to Begin Search ( srtm_39_03.zip, srtm_40_03.zip, srtm_39_02.zip, srtm_40_02.zip) se objeví další strana, kde spustíte download jednotlivých souborů. Pokud se vám to nepodaří, najdete je na mém webu zde:

srtm_39_03.zip (45 MB)

srtm_40_03.zip (37.7 MB)

srtm_39_02.zip (22.2 MB)

srtm_40_02.zip (22.3 MB)

Lepší je samozřejmě si je stáhnout z originálu, protože je budete mít čerstvě aktualizované.

Data do OziExploreru začleníte poměrně jednoduše. V adresáři, kde máte nainstalovaný OziExplorer najděte složku Elevation Data, tj. nejčastěji C:\OziExplorer\Elevation Data\ a vytvořte v něm posložku srtm90 a následně tam rozbalte všechny 4 výše zmíněné archívy, což je dohromady něco okolo 568 MB!

V OziExploreru nastavte v menu 3D/Výška / Konfigurácia výšky / Adresárová cesta k DEM súboru cestu k výškovým datům a vedle označte zatržítko, čímž databázi pro OziExplorer aktivujete.

SRTM90_configuration

 

OziExplorer okamžitě po zadání cesty všechny 4 soubory zkontroluje a potom ke každému přiřadí ještě jeden pomocný soubor (*.ozline2)

 

 


Závěrečné opakování ke stažení výškových dat

 

Nejrychleji můžete souhrn všech souborů, obsahujících výšková data pro Českou republiku, stáhnout třeba z této adresy:

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Eurasia/

Čísla v názvu souborů (např. N49E017) jsou souřadnice - pro ČR by mělo stačit vybrat soubory od šířky N48 až N51 a délky E012 až E018. Soubory se rozbalí do adresáře \OziExplorer\Elevation Data\ a následně v menu 3d/výška ve volbě konfigurace výšky se určí adresářová cesta k těmto souborům. Máme tedy nahráno cca 35 souborů (asi 98 MB celkem) pro Českou republiku v těch správných složkách.

 


Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, Using the Track Toolbar, user tracklog, Repositioning Track Points popup menu, Using the Track Toolbar, doporučení pro instalaci

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky